Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  ZÁKLADY NÁUKY O DREVE – ROZDELENIE DREVÍN PODĽA VNÚTORNEJ ŠTRUKTÚRY DREVA

  22. 4. 2024

  Rozdelenie drevín podľa vnútornej štruktúry dreva

   

  na základe vnútornej štruktúry dreva rozoznávame (viď obrázok):

  1. bezjadrové dreviny:
  1. beľové dreviny ( breza previsnutá, jelša lepkavá, hrab obyčajný, javor horský, topoľ osikový, ...)
  2. dreviny s beľou a vyzretým drevom (smrek obyčajný, jedľa biela, buk lesný, javor poľný, lipa malolistá, lipa veľkolistá, ...)
  1. jadrové dreviny:
  1. jadrové dreviny s beľou a jadrom (borovica lesná, smrekovec opadavý, tis obyčajný, dub zimný, dub letný, brest väzový, agát biely, orech kráľovský, topoľ čierny, ...)
  2. jadrové s beľou s vyzretým drevom a jadrom (jaseň štíhly, brest horský, vŕby, ...)
  3. bezjadrové dreviny s výskytom nepravého jadra (buk lesný, javor horský, breza previsnutá, breza biela, ...)

  vysvetlenie pojmov:

  • dreň (stržeň) – na priečnom reze sa nachádza v strede ročných kruhov (ako škvrna o priemere 2 – 5 mm) farebne aj tvarovo odlíšený, mäkší ako okolité drevo, tvoria ho nezdrevnatené parenchymatické bunky (len u buka drevnatejú), tvar drene je typický pre určitú drevinu:
   • okrúhly – brest
   • oválny – lipa
   • trojhranný - buk, jelša
   • päťhranný – topoľ
   • päťlúčovitý – dub

   

  • beľ – okrajová časť dreva, v ktorej sa pohybuje vodný prúd od koreňov ku korune (u beľových drevín zaberá celý priemer kmeňa)
  • vyzreté drevo – je pozorovateľné u niektorých drevín (smrek obyčajný,...) ako suchšia (bledšia) časť dreva v strede kmeňa na čerstvo spílených stromoch (na priečnom reze), okrajová – beľová časť je vlhšia a teda aj tmavšia
  • jadro – je v stredovej zóne kmeňa farebne odlíšená (tmavšia) časť kmeňa tvorená nefunkčnými vodivými štruktúrami (cievy, cievice) vyplnenými rôznymi látkami (u ihličnanov sú to hl. živice u listnáčov gumy, alkaloidy a iné látky), ktoré na vzduchu oxidujú a tmavnú